วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

คชสีห์ ณ ศรีสมาน

“ปลัดกลาโหม”
อัญเชิญ ”คชสีห์”
ประดิษฐาน
ณ กลาโหม ศรีสมาน
เหมือน ที่กระทรวงกลาโหม
ชี้ เป็น ตราสัญลักษณ์ ของสมุหกลาโหม
สัญลักษณ์ของทหาร
ผู้รักษาราชบัลลังก์
และผู้ปกป้องผืนแผ่นดิน
.
คชสีห์ คือ ราชสีห์ กับช้าง โดยมีกายเป็นสิงห์และมีหัวเป็นช้าง น่าเกรงขาม
.
.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ทำพิธีอัญเชิญ “คชสีห์”ประดิษฐาน บนแท่นหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)
โดยถือฤกษ์ เวลา 09.19 น. ในเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.ย. 63 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและหน่วยงาน
พร้อมทั้งจัดทำแท่นประดิษฐานคชสีห์ขึ้นใหม่ เพื่อให้คชสีห์ มีความสง่างาม สมเกียรติ สมฐานะ และพื้นที่โดยรอบยังได้ถูกปรับปรุงเพื่อเป็นการพัฒนาหน่วยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ทั้งนี้ คชสีห์ เป็นสัตว์ในเทพนิยายที่มีส่วนผสมระหว่างราชสีห์กับช้าง โดยมีกายเป็นสิงห์และมีหัวเป็นช้าง มีพละกำลังเทียบเท่าช้างกับสิงห์ รวมกันจึงมีความน่าเกรงขาม
นอกจากนี้ ช้างยังถือเป็นสัตว์ประจำชาติใช้ในราชสงคราม ตราคชสีห์จึงสอดคล้องกับข้าราชการทหาร
และถือเป็นตราสัญลักษณ์ของสมุหกลาโหม เป็นสัญลักษณ์ของทหารหาญผู้รักษาราชบัลลังก์ และผู้ปกป้องผืนแผ่นดิน
error: Content is protected !!