วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

ตรวจแถว “อ.ย.” คอมมานโด ป้องกันฐานบิน

.
“บิ๊กนัต” พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. เดินตรวจแถว และพบปะพูดคุยกับ ทหารอากาศโยธิน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ พร้อมรถเกราะป้องกันฐานบิน ที่ทำงานร่วมกับ กองบิน6 ในการดูแล สนามบิน ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรต่างๆของ อย. ที่มีทั้ง PJ, Commando ที่มารวมใน S.O.:Special Operations
ใน งานเกียรติยศ 40 ปี เครื่องบิน C 130 ที่ กองบิน6 ดอนเมือง
error: Content is protected !!