4 นักบินหญิง ทัพฟ้า รุ่นแรก ร่วม งาน40ปี C 130 Hercules

“ผู้กองพีร์-ผู้หมวด ไอร์-ผู้หมวดพิซ่า-ผู้กองน้ำตาล” 4 ใน5 นักบินหญิงทัพฟ้า รุ่นแรก แห่ง ฝูงบิน601 กองบิน6 ดอนเมือง ออกงาน “เกียรติยศ 40ปี เครื่องบิน C130 “
“ผู้กองพีร์”เรืออากาศเอกหญิง พีรศรี จักรไพศาล …ผู้หมวด ไอร์ เรืออากาศโทหญิง สิรีธร ลาวัณย์เสถียร และ”ผู้หมวดพิซ่า” เรืออากาศโทหญิง ชลนิศา สุภาวรรณพงศ์ และ น้ำตาล เรืออากาศเอกหญิง ชนิกานต์ สอนจ้าน 4 ใน5 นักบินหญิงรุ่นแรกของ ทอ. มาช่วยดูแลแขก และนักข่าว ในฐานะ ฝูงบินเจ้าภาพ พร้อม มี badge, mask พวงดุญแจ และเสื้อ C130 ของที่ระลึก มาจำหน่ายด้วย
น้องๆ ยังคงทำหน้าที่นักบินหญิง บินC130 กันอยู่ และทำงานร่วมกับนักบินชาย อย่างกลมกลืน
แต่ ทอ.ยุติการเปิดรับนักบ้นหญิงแล้ว มีแค่รุ่น2 อีก2 คน เท่านั้น
error: Content is protected !!