ประทับข้อความ “กองทัพอากาศ เคียงข้างประชาชน” บนC130 #60110 หลังประจำการ มา40ปี

“กองทัพอากาศ เคียงข้างประชาชน”
บนC130 #60110
หลังประจำการ มา40ปี
ตอกย้ำ พันธกิจของ ทอ.ในการช่วยเหลือประชาชน
“ผบ.ทอ. มานัต” และ “บิ๊กแอร์บูล” ว่าที่ ผบ.ทอ.ใหม่ ร่วมงาน
TAI เพ้นท์ข้อความ… “ กองทัพอากาศ เคียงข้างประชาชน” ตัวอักษรสีเหลือง พื้นน้ำเงิน บน เครื่องบินC-130 หมายเลข 60110 ในโอกาส
40 ปี การบรรจุเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130 Hercules เข้าประจำการฝูงบิน 601 Lucky กองบิน6 ดอนเมือง
..
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน Thai Aviation Industries Co.,Ltd. (TAI)ที่เป็นรัฐวิสาหกิจของกลาโหม โดยกองทัพอากาศ ที่ทำการ upgrade เครื่องบิน C-130 Hercules ได้ทำการ เพ้นท์ข้อความ… “ กองทัพอากาศ เคียงข้างประชาชน” ตัวอักษรสีเหลือง พื้นน้ำเงิน บน เครื่องบินC-130 หมายเลข 60110 ในโอกาส 40 ปี การบรรจุเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130H Hurcules เข้าประจำการ
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานใน “งานเกียรติยศ ๔๐ ปี การบรรจุเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) เข้าประจำการในกองทัพอากาศ” ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง
สำหรับเครื่องบิน C-130H บรรจุเข้าประจำการที่ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๓
เป็นระยะเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา เครื่องบิน C-130H ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญหลากหลายภารกิจทั้ง เป็นเครื่องบินพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อเสด็จฯ เยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งประชวรอยู่ที่ พระตําหนักดอยตุง
ภารกิจลำเลียงทางอากาศรับคนงานไทยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ การควบคุมไฟป่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนการลำเลียงสิ่งของและคณะค้นหาช่วยชีวิตจากหน่วยงานต่างๆ ในภารกิจช่วยเหลือ “ทีมหมูป่า” ณ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
การเสริมสร้างสันติสุขใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภารกิจลำเลียงของบริจาคเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัย ลำเลียงผู้บาดเจ็บและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้เครื่องบิน C-130H ยังได้เข้าร่วมการฝึกทางทหารที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การฝึกร่วม/ผสม COBRA GOLD การฝึกผสม COPE TIGER และการฝึกผสม RED FLAG ณ มลรัฐอลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นตัวแทนของประเทศที่ได้เข้าสู่การฝึกระดับนานาชาติ ด้วย
error: Content is protected !!