จปร..

23 ก.ย. 2020
171

“พวกเราเดินเข้ามา ณ รร จปร แห่งนี้ และ จะออกจาก ที่นี่ “

เรียน รัก รู้ รบ เจนจบ หมดสิ้น อัศวิน จปร..

: บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์

ผู้บัญชาการทหารบก จัดพิธีเทิดเกียรติอำลาราชการ ของนายทหารนายพล ที่จบจปร. เกษียณอายุราชการ ที่ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก ซึ่งเคยเป็น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี

จากเดิมที่จัดที่ โรงเรียนนายร้อยจปร เขาชะโงก นครนายก มาตลอด

error: Content is protected !!