วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

“บื๊กกบ” นำทีม นายพล อำลา จปร.

23 ก.ย. 2020
68

“บื๊กกบ” นำทีม นายพล อำลา จปร.

ลั่น จิตวิญญาณการเป็นทหารในสายเลือด

ยัน จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

พร้อมที่จะเสียสละรับใช้กองทัพและประเทศชาติในทุกโอกาส

ชี้ จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนในกองทัพ

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ที่ บก.ทบ. ว่า การปฏิบัติราชการในกองทัพนับเป็นช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจ ที่ได้ทำหน้าที่ทหารของชาติ และประชาชนตามปณิธานที่ตั้งไว้ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี โดยมุ่งอุทิศตนทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา ดำเนินภารกิจของกองทัพให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติและพัฒนาสังคมให้มีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น ซึ่งภาระหน้าที่ของทหาร อันมีเกียรตินี้ จะยังเป็นสิ่งที่พวกเรายึดถือปฏิบัติตลอดไปแม้เกษียณอายุราชการ

โดยได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของการเป็นทหารในสายเลือด และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

แม้จะเกษียณราชการแต่จิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ จะยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจ และพร้อมที่จะเสียสละรับใช้กองทัพและประเทศชาติในทุกโอกาส และจะนำประสบการณ์ที่จะสมมาตลอดทั้งชีวิตรับราชการมาสนับสนุน การดำเนินการของกองทัพด้วยความเต็มใจตลอดไป

พวกเราจะเป็นกำลังใจให้กำลังพลที่ยังรับราชการอยู่ในกองทัพให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ประชาชนให้เชื่อถือและไว้วางใจ

ทั้งนี้ กองทัพบก ได้มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารชั้นนายพล ขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก แทนที่ รร.นายร้อยจปร. เขาชะโงก นครนายก ตามแนวคิดของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่ต้องการรำลึกถึงสถานที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)ในอดีต

ทั้งนี้ มีนายพลทหารบกอัตราพลเอกพิเศษที่เกษียณฯ ทั้ง พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รองผบ.ทสส. พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา พล.อ. นภต์ สร้างสมวงศ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ประธานคณะที่ปรึกษา ทบ.รวม266 นายจาก 340 นาย

 

error: Content is protected !!