วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

“บิ๊กบี้” ลั่น คำสัญญา! ต่อหน้า “บิ๊กกบ-บิ๊กแดง” จะปกป้อง สถาบันกษัตริย์ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

“บิ๊กบี้” ลั่น คำสัญญา!

ต่อหน้า “บิ๊กกบ-บิ๊กแดง”

จะปกป้อง สถาบันกษัตริย์

จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เพื่อให้สังคม มีความปกติสุข

สร้างรักสามัคคี

ขับเคลื่อนประเทศชาติ

ให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

พร้อมรับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง

ผบ.ทบ.คนใหม่……พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผบ.ทบ. และ ว่าที่ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ได้กล่าวเทิดเกียรติ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก 266 นายพลเกษียณ นายทหารระดับนายพล ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ

 

พลเอกณรงค์พันธ์ กล่าวว่า พวกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทหารมาตลอดชีวิตรับราชการทุกท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กองทัพ และประเทศชาติ เป็นอเนกประการ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ทำภารกิจทุกด้านให้ของกองทัพ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความสงบเรียบร้อยของชาติและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำคัญ

“ปกป้องค้ำจุน สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุด

และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนถือเป็นผลงานและเกียรติประวัติอันน่ายกย่อง ส่งผลให้กองทัพมีความเข้มแข็งทันสมัยและเจริญก้าวหน้า สามารถยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และปัญหานานาประการอันควรค่าแก่การจารึกไว้ เป็นแบบฉบับอาชีพ ที่นายทหารรุ่นหลัง จะได้สานต่อดำเนินรอยตาม เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ของการเป็นหลักด้านความมั่นคงของชาติและเป็นที่พึ่งของประชาชน

แม้จะต้องสิ้นสุดในหน้าที่ราชการแต่เชื่อมั่นว่า ภารกิจของความเป็นทหาร

จะยังคงแนบแน่นอยู่ในจิตใจของทุกท่านอย่างไม่เสื่อมคลาย และพร้อมมีส่วนร่วมจรรโลงกองทัพให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนส่งเสริมภารกิจของกองทัพให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา

“พวกเราขอให้คำมั่นว่าจะสืบสานอุดมการณ์ของทุกท่านให้ดีที่สุดและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้สังคมมีความปกติสุข มีความรักความสามัคคีอันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป” พลเอก ณรงค์พันธ์ กล่าว

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!