วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

รอดอุโมงค์ ทบ. อำลา “พระบิดา” จปร.

23 ก.ย. 2020
160
“บิ๊กกบ-บิ๊กแดง”นำ นายพล ศิษย์เก่า จปร. อำลาเกษียณ
ต่างใจหาย เมื่อวันเกษียณจะมาถึง
ร่วมพิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการทหาร พร้อม 266 นายพล ที่บก.ทบ.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล 2563 ที่ กองบัญชาการกองทัพบก
จากนั้นนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ นำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะเดินแถวตามวงขลุ่ย กลองนักเรียนนายร้อย จากด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ผ่านอุโมงค์ บก.ทบ. ที่มี กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบก จะเข้าแถวรายทาง ตั้งแต่หลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ พร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ ร่วมกันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ก่อนเข้าสู่หอประชุมกิตติขจร เพื่อกระทำพิธีเทิดเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหาร
เดิม พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล จัดขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บริเวณเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ก่อนที่ปีนี้ จะเปลี่ยนสถานที่มาจัดที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
เนื่องจาก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เล็งเห็นว่า ที่นี่ เคยเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่กองทัพบ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
error: Content is protected !!