วันอาทิตย์, 7 มีนาคม 2564

88 ธง ทบ.เทิดเกียรติ อำลาชีวิตราชการทหาร “บิ๊กกบ-บิ๊กแดง”

23 ก.ย. 2020
49
88 ธง ทบ.เทิดเกียรติ
อำลาชีวิตราชการทหาร
“บิ๊กกบ-บิ๊กแดง” และ
266 นายพล ศิษย์จปร.เกษียณ
ณ รร.นายร้อยจปร.เดิม
บก.ทบ.
.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล 2563 ที่ กองบัญชาการกองทัพบก
โดยมี พิธีกองทหารเกียรติยศ รับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่โถงทางลาดอาคาร 1 กองบัญชาการกองทัพบก จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ
พร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพล (อัตราพลเอก (พิเศษ)) ที่เกษียณอายุราชการ กระทำพิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ที่ ห้องพระบารมีปกเกล้า พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
จากนั้น เข้าสู่กิจกรรมของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งมีนักเรียนนายร้อย ร่วมกิจกรรม จำนวน 3 กองพัน กองพันละ 166 นาย หมู่ธงประจำหน่วย 88 ธง จากส่วนราชการในกองทัพบก ประกอบด้วย ส่วนราชการ ส่วนบัญชาการ, ส่วนกำลังรบ, ส่วนสนับสนุนการรบ, ส่วนส่งกำลังบำรุง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม และส่วนพัฒนาประเทศ ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
ผู้แทนนักเรียนนายร้อย จะกล่าวตั้งปณิธาน “เดินตามรอยเท้า”
และผู้ร่วมพิธีทั้งหมด จะร้องเพลง “รั้วแดงกำแพงเหลือง และมนต์มัฆวาน”
หลังจากนั้นกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบก จะเข้าแถวรายทาง ตั้งแต่หลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
จากนั้นนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ นำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะเดินแถวตามวงขลุ่ยกลองนักเรียนนายร้อย จากด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ พร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ ร่วมกันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ก่อนเข้าสู่หอประชุมกิตติขจร เพื่อกระทำพิธีเทิดเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหาร
เดิม พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล จัดขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บริเวณเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ก่อนที่ปีนี้ จะเปลี่ยนสถานที่มาจัดที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
เนื่องจาก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เล็งเห็นว่า ที่นี่ เคยเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่กองทัพบ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อีกทั้งนายทหารที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้ มีความผูกพันกับสถานที่ตั้งดังกล่าว และนับว่าเป็นสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางมากระทำพิธี เพราะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิด เมื่อ 5 สิงหาคม2430 ณ บริเวณพระราชวังสราญรมย์
ต่อมาเมื่อปี2452 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม มาอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอก จนกระทั่งปี2523 จึงย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนครนายก จวบจนปัจจุบัน
error: Content is protected !!