CRMA says.

23 ก.ย. 2020
256

“บิ๊กแดง” ร่วมชม การแข่งขัน
Talk Show
ของ นักเรียนนายร้อย จปร.
หวังฝึก การพูด การสื่อสารสมัยใหม่ให้ทหารยุคใหม่

.

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ร่วมกิจกรรม “CRMA Says” …. มาฟัง นักเรียนนายร้อยจปร. ทุกชั้นปี ส่งตัวแทน เข้าแข่งขัน การ Talk บรรยายพิเศษ ประกอบมัลติวิชั่น ในหัวข้อต่างๆ… ที่จัดเป็นครั้งแรก ตาม ไอเดีย “บิ๊กแดง” ที่ ต้องการให้ นักเรรยนนายร้อยจปร. ฝึกการพูด การสื่อสาร

โดยมี คณะกรรมการ และ commentatorมาร่วมให้คะแนน และคำแนะนำ

ทั้งนี้ พลเอกอภิรัชต์ ได้พบปะน้องๆนายร้อยจปร. และมอบ รางวัล และทของที่ระลึก

พร้อมกล่าวชื่นชมน้องๆ นายร้อยจปร. ทำได้ดีมาก สะท้อนว่า มีความเข้าใจในการสื่อสารยุคใหม่

ทั้งนี้ นักเรียนนายร้อย จปร. ก็เป็นเด็กในวัยเดียวกัน น้องๆ ที่เรียนอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษาต่างๆ แต่เลือก และรักที่จะมาเรียนเป็นทหาร แต่ก็มีแนวคิด เป็นของตนเอง

บิ๊กแดง มา รร.นายร้อย จปร. อีกครั้ง จนถูก กล่าวขานว่า เป็น ผบ.ทบ. ที่มา รร.นายร้อย จปร. ที่เขาชะโงก นครนายก นี่มากที่สุด

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!