วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

จาก ปลายด้ามขวาน สู่ เมืองกรุงฯ

21 ก.ย. 2020
144

“แม่ทัพเดฟ”อำลาลูกน้องชายแดนใต้
ก่อน ขยับขึ้นพลเอก ผช.ผบ.ทบ. เข้ากรุงฯ
ย้ำ ปลดทุกข์ในใจของชาวบ้าน
สร้าง”แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้เกิดขึ้น ให้ได้

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะและให้โอวาทแก่กำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่ ศาลาสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ทั้ง จาก กองพลทหารราบที่ 15 ,มณฑลทหารบกที่ 46 และ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีผู้บังคับหน่วยพร้อมด้วยกำลังพลให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อย่างสมเกียรติ

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวกับกำลังพล ว่า ” ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 สิ่งที่น่าชื่นชมตลอดคือความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของกำลังพลทุกระดับชั้นด้วยดีเสมอมา

ได้เห็นถึงความเสียสละ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ต่อทุกภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพียงเพื่ออุดมการณ์อันแรงกล้าในการรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็นของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก จนได้รับความไว้วางใจให้กองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ขอให้กำลังพลทุกนายใช้ความรัก ความสามัคคี เป็นคนดี และมีความจริงใจปฏิบัติงานในพื้นที่ สร้างโอกาส และจังหวะ สร้างผลงานอย่างจริงจัง เพื่อปลดทุกข์ในใจของชาวบ้าน สร้างแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป “

error: Content is protected !!