วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563

“บิ๊กแดง” สอน น้อง!

21 ก.ย. 2020
41

“บิ๊กแดง” สอน น้อง!
ไม่มี แอพพลิเคชั่น ใดที่จะถ่ายทอดความรู้สึก “นาย”ถึง”ลูกน้อง”ได้ดีเท่า
การที่เราลงไปทำจริงๆ

.
“สิ่งสำคัญมากที่สุด
สำหรับทหาร คือ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของเรา
ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ผ่านทาง “แอพพลิเคชั่น”ใดก็ตามในโลก ที่จะทำให้ลูกน้องรู้สึกว่า เราดูแลเอาใจใส่เขา ได้
เท่ากับ ที่เรา ลงไปทำจริงๆ”

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. 21 กันยายน 2563 ที่บก.ทบ.

error: Content is protected !!