วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

2 ว่าที่ รอง เสธ.ทบ.

21 ก.ย. 2020
187

ไม่ได้ส่งมอบตำแหน่ง….. แค่แอบยินดี เงียบๆ แต่ นักข่าว มาขอถ่ายภาพ…. บิ๊กติ่ง พลโท สันติพงศ์. ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทบ. ที่ขึ้นเป็น รองเสธ.ทบ. เหมือนกับ พลโท อยุทธ์ ศรีวิเศษ เจ้ากรมกำลังพล ทบ. แถมในคำสั่ง ก็เรียงต่อกัน อีกด้วย

error: Content is protected !!