“บิ๊กตู่” Selfie ใส่เสื้อ อสม. ชื่นชม อสม. ทุ่มเท และเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย

21 ก.ย. 2020
410

ไม่ได้ Selfie นานมาก…วันนี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดภาพ selfie พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

พร้อม ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

และอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (อสต อช.) ทั่วประเทศ

และแสดงความชื่นชมว่าเป็นผู้มีอุดมการณ์แห่งจิตอาสา ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นด่านหน้าสำคัญ ในการเฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ป้องกันโรคโควิด 19

จนเป็นที่ยอมรับ ยกย่อง และประเทศไทยได้รับการชื่นชมจากสังคมทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่ามีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

ทั้งนี้ โดยหวังว่าพลังความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวผ่านภาวะวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยดี

error: Content is protected !!