อำลา ทูตทหาร

“ผบ.ทอ.”นำ แม่บ้าน แต่งไทย ย้อนยุค
เปิดพิพิธภัณฑ์ ทอ.
จัดงาน อำลา บรรดาผช.ทูตทหาร ต่่งประเทศ และ JUSMAG Thai

เก็บตก…..พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ ดอนเมือง จัดงานเลี้ยงรับรอง คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ประจำ กรุงเทพฯ และทหาร JUSMAGThai สหรัฐอเมริกา พร้อมคู่สมรส เพิ่อขอบคุณ และกระชับสัมพันธ์ ในโอกาส ที่จะเกษียณราชการ

โดยมี “หมอมง”แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมงาน ที่จัดขึ้น ในธีม ย้อนยุค ความเป็นไทย

:สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

error: Content is protected !!