วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ยล….”ประตู วชิรปราการ” ยามค่ำคืน

 

ประตูใหม่ แห่งพระราชวังเดิม
ของพระเจ้าตากสินฯ
กองบัญชาการกองทัพเรือ
ปรับภูมิทัศน์ รับ วัดอรุณฯ

.
หลังจาก วันนี้ …พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานและถนน หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

และ ประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ

พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และผู้แทนตระกูลตาตะนันทน์ ที่ร่วมบริจาคที่ดินสำหรับการขยายถนนและก่อสร้างสะพาน ให้การต้อนรับ

การขยายทางเข้าออกนี้ เป็นไปเพื่อเป็นการลดความแออัดในด้านการจราจร ซึ่งปัจจุบันใช้ทางเข้าออกเดียวกับ วัดอรุณราชวราราม แลนด์มาร์ค สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่งของถนน ที่มีอยู่เพียงเลนเดียว จนเกิดปัญหา การจราจรที่ติดขัดในการเข้าออกกองบัญชาการกองทัพเรือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากรถโดยสารขนาดใหญ่

นอกจากนั้นอการขยายถนนและการประตูเข้าออกใหม่ครั้งนี้ ทำให้เปิดมุมมองของ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลจากแยกวังเดิม

ในส่วนของการขยายเส้นทางจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม สืบเนื่องมาจาก ตระกูลตาตะนันทน์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินขนาด 92 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม มีความประสงค์ขอบริจาคที่ดินให้กับกองทัพเรือเพื่อใช้ประโยชน์โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

โดยขอให้กองทัพเรือช่วยรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง และส่งมอบให้แก่ตระกูลตาตะนันทน์ ซึ่งต่อมา กองทัพเรือ ได้หารือกับ กรุงเทพมหานครในการขยายเส้นทางจราจรภายหลังการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมที่มีความกว้าง 2 ช่องจราจร เป็นมีความกว้าง 5 ช่องจราจร สำหรับเป็นทางสาธารณประโยชน์

ซึ่งกรุงเทพมหานครโดย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนงบประมาณ และการดำเนินการสร้างสะพานและขยายถนนเป็น 5 ช่องทางจราจร นี้ เพื่อเป็น สาธารณประโยชน์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม

ในขณะเดียวกันกองทัพเรือ ก็มีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนเส้นทาง เข้า-ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม จากเดิมที่เข้าด้านถนนวังเดิม และออกไปทางแยกถนนวังเดิม ตัดกับถนนอรุณอมรินทร์ โดยเมื่อมีการขยายเส้นทางจราจรกว้างขึ้น ก็จะเปลี่ยนเส้นทาง เข้า-ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ เป็นด้านแยกถนนวังเดิมตัด กับถนนอรุณอมรินทร์แทน

ดังนั้นเพื่อให้ทาง เข้า – ออก กองบัญชาการกองทัพเรือสอดรับกับ
เส้นทางจราจรที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สอดรับกับวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กองทัพเรือจึงได้ดำเนินการปรับปรุงซุ้มประตูทาง เข้า-ออก ใหม่ พร้อมกับปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง จากการบริจาคและจากการจำหน่ายวัตถุมงคล คือ รูปหล่อและเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของกองทัพเรือแต่อย่างใด

และได้ตั้งชื่อซุ้มประตูนี้ว่า วชิรปราการ ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นที่ระลึก และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ ทรงเคยพำนักอยู่ในพระราชวังเดิมแห่งนี้

สำหรับ ประตูทางเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิมแห่งใหม่ หรือประตูวชิรปราการ นี้เป็นประตูที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งที่ 4

โดยเดิมที ประตูกองทัพเรือพระราชวังเดิมนั้น มี 2 ด้านคือ ด้านถนนวังเดิม และด้านท่าน้ำ ฝั่งประตูโรงเรียนนายเรือ ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับประตูทางด้านถนนวังเดิมหรือทางด้านทิศเหนือของกำแพงพระราชวังเดิมนั้น

สันนิษฐานว่าเป็นซุ้มประตูพระราชวังที่มีมาแต่เดิมโดยเป็นทางหลักเข้าสู่เขตวัง ทางด้านวัดอรุณราชวราราม ซึ่งซุ้มประตูนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นในช่วงเวลาใด แต่คาดว่าน่าจะมีการซ่อมแซมบ้างเพราะเป็นประตูที่มีการใช้งานหลักและต่อเนื่องมาโดยตลอด

สำหรับหลักฐานภาพถ่ายของซุ้มประตูนี้ไม่ปรากฏจึงไม่อาจทราบลักษณะที่แท้จริงได้คงทราบแต่เพียงว่าซุ้มประตูนี้มีลักษณะอย่างซุ้มประตูของพระบรมมหาราชวัง ต่อมาในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สันนิษฐานว่าซุ้มประตูดังกล่าวยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมมาโดยตลอด

หลังจากที่โรงเรียนนายเรือได้ย้ายจากพระราชวังเดิมไปยังสัตหีบแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้มีการซ่อมปรับปรุงแต่อย่างใด

สันนิษฐานว่าซุ้มประตูนี้คงจะถูกรื้อถอนในคราวที่กองทัพเรือได้ย้ายส่วนบัญชาการเข้ามาตั้งในพื้นที่พระราชวังเดิมเมื่อปี พ.ศ 2493 และได้ทำการก่อสร้างประตูใหม่ โดยเป็นเพียงประตูไม้บริเวณทางเข้าออกด้านถนนวังเดิม จนกระทั่งในสมัยที่ พลเรือเอกกวี สิงหะ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ระหว่างปี พ.ศ 2521- 2523 พลเรือเอก อุดม พุ่มหิรัญ เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้น ได้เสนอโครงการจัดสร้างประตูกองบัญชาการกองทัพเรือใหม่ โดยเปลี่ยนจากประตูไม้เป็นประตูอัลลอยด์. และจัดทำป้ายกองทัพเรือบริเวณด้านหน้า ซึ่งประตูทางเข้าดังกล่าวได้มีการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ 2523 จนถึงปี พ.ศ 2544

ต่อมาในสมัย พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง ผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ ระหว่างปี พ.ศ 2541 ถึง 2542 ได้มีการเสนอแนวความคิด พิจารณาปรับปรุงประตูทางเข้าออก กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เนื่องจากปัญหาความแออัดของสถานที่จอดรถ ในบริเวณพระราชวังเดิม และความคับแคบ

พร้อมทั้งสร้างอาคารกองรักษาการณ์ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 20 เมตรสูง 3 ชั้น. ซึ่งอาคารนี้ประกอบด้วยกองรักษาการณ์ ห้องอาหาร และที่พักผ่อนของกำลังพลในเขตพระราชวังเดิม

ตลอดจนผู้มาพักติดต่อและพักรอการประชุมโดยงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทหารไทย โดยการก่อสร้างประตูได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยมีพิธีเปิดประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ แห่งนี้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544

ก่อนมา สร้างประตูวชิรปราการ ที่เปิดในวันนี้ 20กย.2563

error: Content is protected !!