วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ส่อง ประวัติ ที่ไม่ธรรมดา “เสธ.ปู” “เลขานุการ ทัพไทย”คนใหม่ ยุค “บิ๊กแก้ว” !

20 ก.ย. 2020
2967

“เลขาฯเจี๊ยบ” พลตรี ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ. เลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย. ได้ขยับเป็น ผอ.สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร แล้ว

เสธ.ปู พันเอก รวินทร์ เจริญชัย. ก็ขยับมานั่งเป็น เลขานุการ ทัพไทย แทน ได้ติดยศ พลตรี ที่จะทำงานใกล้ชิด ติดตาม บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด คนใหม่

เสธ.ปู เป็นเตรียมทหาร 27 จปร.38 เคยเป็น ผู้บังคับการกรมนักเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ย้อนเส้นทาง เสธ.ปู เป็นทหารสายวงศ์เทวัญ ที่โตมาจาก ร.11รอ. และ ร.1รอ.

ผบ.หมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา ร.11พัน1 รอ. และ ผบ.ร้อยสนับสนุนการรบ ร.1พัน3 รอ. และ ผบ.ร้อยอาวุธเบา ร.1พัน3 รอ.

ก่อนเข้าเรียนเสธ.ทบ. แล้ว ไป เรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารสหรัฐอเมริกา ที่ Maxwell Airforce Base ที่ Alabama และต่อ ปริญญาโท
Master of Mikitary Operation Art and Science ที่ The Air University

และจบ ปริญญาโท ด้าน Engineer Management ที่ George Washington
University, Washington D.C., สหรัฐอเมริกา และ กลับมาเป็น อาจารย์โรงเรียนนายร้อยจปร.

ก่อนไปโต ที่ กองทัพน้อยที่ 1 และ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ก่อนเป็นท
ผู้บังคับการกรมนักเรียน รร.ช่างฝีมือทหาร

error: Content is protected !!