วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

4 ประตู 4 แบบ 4 ยุค ในรอบ 70 ปี

4 ประตู
4 แบบ
4 ยุค
ในรอบ70ปี
กับ องศา ที่เปลี่ยนไป
มาถึง “ประตูวชิรปราการ”
วังเดิม พระเจ้าตากสินฯ
กลิ่นอาย โบราณ ไทยๆ

.
ปรับเปลี่ยน สร้างใหม่ มาเป็น ประตู ที่4 แล้ว ตั้งแต่เคย เป็นพระราชวังเดิม ของพระเจ้าตากสินฯ มา
เผย ซุ้มประตูพระราชวัง มีมาแต่เดิม
ชี้ทางหลัก เข้าสู่เขตวัง ทางด้านวัดอรุณฯ

กองทัพเรือ และ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และขยายถนนบริเวณ แยกหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม จาก 2 ช่องการจราจร เป็น 5 ช่องการจราจร

พร้อมทั้งกำหนดปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้าออก กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ใหม่โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

เหตุผลของการขยายทางเข้าออกนี้ เป็นไปเพื่อเป็นการลดความแออัดในด้านการจราจร ซึ่งปัจจุบันใช้ทางเข้าออกเดียวกับ วัดอรุณราชวราราม แลนด์มาร์ค สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่งของถนน ที่มีอยู่เพียงเลนเดียว จนเกิดปัญหา การจราจรที่ติดขัดในการเข้าออกกองบัญชาการกองทัพเรือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากรถโดยสารขนาดใหญ่

ที่สำคัญ การทำทางเข้าออกใหม่ครั้งนี้ ทำให้เปิดมุมมองของ พระปรางค์วัดอรุณฯ ให้คนในฝั่งธนบุรี ได้เห็นได้ในระยะไกล

ในส่วนของการขยายเส้นทางจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม สืบเนื่องมาจาก ตระกูลตาตะนันทน์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินขนาด 92 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม มีความประสงค์ขอบริจาคที่ดิน
ให้กับกองทัพเรือเพื่อใช้ประโยชน์โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

โดยขอให้กองทัพเรือช่วยรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง และส่งมอบให้แก่ตระกูลตาตะนันทน์

ซึ่งต่อมา กองทัพเรือ ได้หารือกับ กรุงเทพมหานครในการขยายเส้นทางจราจรภายหลังการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมที่มีความกว้าง 2 ช่องจราจร เป็นมีความกว้าง 5 ช่องจราจร สำหรับเป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งกรุงเทพมหานคร

โดย พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนงบประมาณ และการดำเนินการสร้างสะพานและขยายถนนเป็น 5 ช่องทางจราจร นี้ เพื่อเป็น สาธารณประโยชน์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม

ในขณะเดียวกันกองทัพเรือ ที่มีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนเส้นทาง เข้า-ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม จากเดิมที่เข้าด้านถนนวังเดิม และออกไปทางแยกถนนวังเดิม ตัดกับถนนอรุณอมรินทร์

โดยเมื่อมีการขยายเส้นทางจราจรกว้างขึ้น ก็จะเปลี่ยนเส้นทาง เข้า-ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ เป็นด้านแยกถนนวังเดิมตัด กับถนนอรุณอมรินทร์แทน

ดังนั้นเพื่อให้ทาง เข้า – ออก กองบัญชาการกองทัพเรือสอดรับกับ
เส้นทางจราจรที่ปรับปรุงใหม่

รวมทั้งเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สอดรับกับวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

กองทัพเรือจึงได้ดำเนินการปรับปรุงซุ้มประตูทาง เข้า-ออก ใหม่ พร้อมกับปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง จากการบริจาคและจากการจำหน่ายวัตถุมงคล คือ รูปหล่อและเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของกองทัพเรือแต่อย่างใด

และได้ตั้งชื่อซุ้มประตูนี้ว่า วชิรปราการ ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นที่ระลึก และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ ทรงเคยพำนักอยู่ในพระราชวังเดิมแห่งนี้

ประตูทางเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิมแห่งใหม่ หรือประตูวชิรปราการ นี้เป็นประตูที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งที่ 4

โดยแรกเริ่มเดิมที ประตูกองทัพเรือพระราชวังเดิมนั้น มี 2 ด้านคือ ด้านถนนวังเดิม และด้านท่าน้ำ ฝั่งประตูโรงเรียนนายเรือ

ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับประตูทางด้านถนนวังเดิมหรือทางด้านทิศเหนือของกำแพงพระราชวังเดิมนั้น สันนิษฐานว่าเป็นซุ้มประตูพระราชวังที่มีมาแต่เดิมโดยเป็นทางหลักเข้าสู่เขตวัง ทางด้านวัดอรุณราชวราราม

ซึ่งซุ้มประตูนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นในช่วงเวลาใด แต่คาดว่าน่าจะมีการซ่อมแซมบ้างเพราะเป็นประตูที่มีการใช้งานหลักและต่อเนื่องมาโดยตลอด

สำหรับหลักฐานภาพถ่ายของซุ้มประตูนี้ไม่ปรากฏจึงไม่อาจทราบลักษณะที่แท้จริงได้คงทราบแต่เพียงว่าซุ้มประตูนี้มีลักษณะอย่างซุ้มประตูของพระบรมมหาราชวัง

ต่อมาในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง. จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สันนิษฐานว่าซุ้มประตูดังกล่าวยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมมาโดยตลอด

หลังจากที่โรงเรียนนายเรือได้ย้ายจากพระราชวังเดิมไปยังสัตหีบแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้มีการซ่อมปรับปรุงแต่อย่างใด

สันนิษฐานว่าซุ้มประตูนี้คงจะถูกรื้อถอนในคราวที่กองทัพเรือได้ย้ายส่วนบัญชาการเข้ามาตั้งในพื้นที่พระราชวังเดิมเมื่อปี พ.ศ 2493 และได้ทำการก่อสร้างประตูใหม่ โดยเป็นเพียงประตูไม้บริเวณทางเข้าออกด้านถนนวังเดิม จนกระทั่งในสมัยที่ พลเรือเอกกวี สิงหะ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ระหว่างปี พ.ศ 2521- 2523 พลเรือเอก อุดม พุ่มหิรัญ เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้น ได้เสนอโครงการจัดสร้างประตูกองบัญชาการกองทัพเรือใหม่ โดยเปลี่ยนจากประตูไม้เป็นประตูอัลลอยด์. และจัดทำป้ายกองทัพเรือบริเวณด้านหน้า ซึ่งประตูทางเข้าดังกล่าวได้มีการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ 2523 จนถึงปี พ.ศ 2544

ต่อมาในสมัย พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง ผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ ระหว่างปี พ.ศ 2541 ถึง 2542 ได้มีการเสนอแนวความคิด พิจารณาปรับปรุงประตูทางเข้าออก กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เนื่องจากปัญหาความแออัดของสถานที่จอดรถ ในบริเวณพระราชวังเดิม และความคับแคบไม่สง่างามของประตูทางเข้าออกเดิม อีกครั้ง เพื่อให้เป็นการควบคุมการปฏิบัติการตามกฎจราจรได้อย่างเต็มที่

โดยได้ร่วมกับฝ่ายอำนวยการทหารเรือหารือถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและมอบให้กรมช่างโยธาทหารเรือเป็นผู้ออกแบบซึ่งการดำเนินการโดยทั่วไป ได้รื้อถอนกองรักษาการณ์โรงซักรีดและโรงครัวออกทำให้มีที่ว่างบริเวณด้านหน้าเนื้อที่ประมาณ 1.2 ไร่ ทำให้มีที่จอดรถเพิ่มขึ้นประมาณ 20 คันโดยได้จัดทำช่องทางเข้าออกเป็น 2 ช่องการจราจรแยกออกจากกัน

พร้อมทั้งสร้างอาคารกองรักษาการณ์ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 20 เมตรสูง 3 ชั้น. ซึ่งอาคารนี้ประกอบด้วยกองรักษาการณ์ ห้องอาหาร และที่พักผ่อนของกำลังพลในเขตพระราชวังเดิม

ตลอดจนผู้มาพักติดต่อและพักรอการประชุมโดยงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทหารไทย

โดยการก่อสร้างประตูได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยมีพิธีเปิดประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ แห่งนี้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544

ผ่านมา 19 ปี ทร. ในยุค พลเรือเอก
ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น ผบ.ทร. ในปีที่2 ปีสุดท้าย. ได้สร้างใหม่ แล้ว เปิดใช้ 20กย.2563

error: Content is protected !!