วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

กางประวัติ “จ่อย-จุ๊ฟ-นที” 3 เสือป่า จ่อคิวโต จับตา ฝ่า “ทหารคอแดง” ชิง แม่ทัพไทย!?

19 ก.ย. 2020
555

ด้วยเพราะ บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ จะนั่งเป็น ผบ.ทหารสูงสุด นาน 3ปี จนเกษียณ ตอนนี้จึงยังไม่มีใครที่ขยับขึ้นมา 5 เสือป่า เพื่อเตรียมจ่อ

ภายใต้สมมติฐานปลอบใจว่า ผบ.ทหารสูงสุด ไม่จำเป็นต้อง เป็น “ทหารคอแดง”

โผนี้ บิ๊กจ่อย พล.ท.ธิติชัย เทียนทอง (ตท.24)เจ้ากรมยุทธการทหาร ขยับขึ้น พลเอก รองเสนาธิการทหาร

และถูกจับตามอง แถมอายุราชการถึง 2568 เลยทีเดียว

พล.ท.ธิติชัย เป็นเหล่าทหารปืนใหญ่ ระดับหัวกะทิ สอบได้ที่ 1 ได้ไปเรียนชั้นนายพันเหล่าทหารปืนใหญ่ที่ Fort Sill สหรัฐอเมริกา แถมได้รับรางวัล Master Warfighter

หลังจบโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พล.ท.ธิติชัยสอบได้ที่ 1 และได้รับทุนไปเรียนต่อ รร.เสธ.ทบ. สหรัฐ (Fort Leavenworth)

แถมยังจบปริญญาโท สาขาการระหว่างประเทศและการทูต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พล.ท.ธิติชัยได้ทำงานในสายงานยุทธการมาตลอด โดยได้เติบโตในกรมยุทธการทหารมาเป็นลำดับ นับตั้งแต่ผู้อำนวยการกองยุทธการ ผู้อำนวยการการสำนักปฏิบัติการ ผู้อำนวยสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม และรองเจ้ากรมยุทธการทหาร

ทั้งนี้ ในห้วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมายังป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการทางทหาร (ศบท.) กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวางแผน อำนวยการ และควบคุมการปฏิบัติของ บก.ทท. และเหล่าทัพ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทหารสูงสุด

เหล่านี้เอง ที่ทำให้ พล.อ.พรพิพัฒน์ผลักดันให้เข้าไลน์ เพื่อดูแล บก.ทัพไทยต่อไป

บิ๊กจุ๊ฟ พลตรี ชิดชนก นุชฉายา รองเจ้ากรมยุทธการทหาร ขึ้นเป็น พลโท เจ้ากรมยุทธการทหาร

จบ รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 26 นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 37 แถมทั้งเรียนจบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย Webster University แล้วไปเรียน เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา

เป็นทหารเหล่าปืนใหญ่ เคยเป็น ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6

อาจารย์ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และมาเติบโต ในกรมยุทธการทหาร จนเป็น ผู้อำนวยการกองแผนร่วม สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร, ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ สำนักนโยบายและแผน และมีบทบาทในการจัดทำแผนป้องกันประเทศ ต่างๆ ด้วย

ขณะที่ ยังมี พลโท นที วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมข่าวทหาร ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของทัพไทย ในการขึ้นสู่ผู้นำ มีดีกรี The Westpointer เพราะจบจากนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา West Point เทียบรุ่น ตท.24’ โดยมีอายุราชการถึง 2567

โดยเติบโต จาก ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ รองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหาราบที่ 1ศูนย์การทหารราบ ก่อนย้ายมา เข้า พล.1รอ. อยู่ ร.1พัน2 รอ. เป็น รองผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

ที่สำคัญ และถือว่า ไม่ธรรมดา คือ เคยเป็น ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ฯ(ร้อย ลว.ไกล) หมวกแดง ของ พล.1 รอ. ที่เคยเป็นขุมกำลังปฏิวัติหลักของ ทบ. ในอดีต

เพราะเป็น นายทหารสายฟิต ชอบการฝึกศึกษา ผ่านมาแล้ว ทั้ง US Army Airborne School, Benning USA 1987 และ Air Assault School, 101st Airborne (Air Assault) Division USA 1988

ส่วนในไทย ก็จบ หลักสูตรส่งทางอากาศ ศูนย์การทหารราบ หลักสูตรการรบแบบจู่โจม ศูนย์การทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารราบ โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานหน้า กองทัพอากาศ

ที่สำคัญคือ เคยเป็น รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

และเป็น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย

กลับมาโตในกรมข่าวทหาร ตามไลน์ ทหารอืนเตอร์ จนเป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร และรองเจ้ากรมข่าวทหาร และเป็นเจ้ากรมข่าวทหาร

นอกจากจบ ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐฯ United States Military Academy, West Point, NY, USA แล้ว

ยัง ปริญญาโท การบริหารจัดการ, ADFA, University of New South Wales, Australia อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม หาก บิ๊กอ๊อบ พลตรี ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองแม่ทัพภาค1 ที่โผนี้ ถูกย้ายพ้น ทัพภาค1 ขึ้นพลโท รองเสธ.ทบ. นั้น ในอนาคต ถูกส่งข้ามมา กองทัพไทย เพื่อมาจ่อคิวเป็น ผบ.ทหารสูงสุด ต่อจาก บิ๊กแก้ว ก็เป็นได้ เพราะเป็นนายทหารคอแดง เข่นกัน โดยมีอาบุราชการถึง 2568 ก็จะทำให้ ทั้ง พลโทธิติชัย และ พลโท นที จะหมดโอกาส เป็น ผบ.ทหารสูงสุดได้ แต่ พลโทชิดชนก จะยังมีสิทธิ์ ลุ้นต่อ

แต่ยุคนี้ ไม่มีอะไร แน่นอน!!

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!