วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

เตรียมออกเดินทาง

19 ก.ย. 2020
104

 

“กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ”273 ชีวิต หมวกฟ้า
ผลัด 2 ออกเดินทางไป South Sudan 20กย.
ส่วนผลัดที่ 1 กลับไทย 22 กย.เข้าSQ
หลังไปอยู่ยาว 1 ปี 9 เดือน
เผย กักตัว ก่อนเดินทางไป


พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า กองทัพบกเตรียมส่ง “กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน” ผลัดที่ 2 จำนวน 273 นาย

จัดจากกรมการทหารช่าง, กองทัพภาคที่ 1, กรมแพทย์ทหารบก และหน่วยอื่นๆ ไปสานต่อภารกิจรักษาสันติภาพในนามสหประชาชาติ

ที่ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ต่อจากกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 ซึ่งจะจบภารกิจในเดือนกันยายนนี้

โดยภารกิจที่จะต้องดำเนินการยังคงเป็นการสนับสนุนงานด้านการช่าง การสร้างและปรับปรุงเส้นทาง, การก่อสร้างอาคาร/สถานที่ของ UNMISS ควบคู่ไปกับการสานต่องานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ทางผลัดที่ 1 ได้ดำเนินการจนเป็นรูปธรรมไว้แล้ว

สำหรับการผลัดเปลี่ยนกำลังพลจากผลัดที่ 1-2 นั้น กองทัพบกได้เตรียมและดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 โดย ศบค.19- ทบ. และกรมแพทย์ทหารบก ได้ให้การอบรมกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 ให้มีความรู้เกี่ยวกับโควิดศึกษา, หลักการระบาดวิทยา, การสอบสวนและเฝ้าระวังโรค, การประสานงานเมื่อพอผู้ป่วย PUI รวมถึงระบบการส่งกลับ

ตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์ดำเนินการป้องกันและรักษาพยาบาลทั้งในระดับบุคคล/ระดับหน่วย

โดยในระหว่าง 6-20 กันยายน 2563 กำลังพลผลัดที่ 2 ได้เข้ากักตัว ณ สถานกักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) โรงแรมนนทบุรีพาเลช จ.นนทบุรี และมีกำหนดการเดินทางสู่สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำของสหประชาชาติ ในวันที่ 20 กันยายน 2563

​สำหรับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 ที่ดำรงการปฏิบัติภารกิจ มาเป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 22 กันยายน 2563

โดยจะเข้าพักในสถานกักกันแห่งรัฐ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 ตามมาตรฐาน ศบค.

ทั้งนี้ เชื่อว่าจากผลการปฏิบัติงานของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 จนเป็นที่ประจักษ์ ผนวกกับความพร้อมของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 จะยังคงความเชื่อมั่นของสหประชาชาติมีต่อกองทัพไทยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศอย่างแน่นอน

error: Content is protected !!