ตรวจแนวชายแดนตะวันตก

19 ก.ย. 2020
190

“ผบ.หลอด” ผบ.พล.ร.9
เดินเท้าลุยป่าเขา ลำห้วย
ตรวจแนวชายแดนตะวันตก
สกัดกั้นต่างด้าว ลอบเข้าไทย
วางลวดหนาม สร้างกำแพง
ติดตั้งไฟ ส่องสว่าง ลาดตระเวนถี่ๆ
เตรียมส่งท้าย หน้าที่
ก่อนเข้ากรุงฯ
นั่ง รองแม่ทัพภาค1

.
พลตรีฐกัด. หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9/ ผบ.กองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ชายแดนภาคตะวันตก ระยะทางหลายกิโลเมตร แนวเทือกเขาตะนาวศรี ลุยลำห้วย เพื่อตรวจแนววางลวดหนาม ในความรับผืดชอบของ “ฉก.จงอางศึก”

เน้นย้ำการป้องกันการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย จากประเทศเพื่อนบ้าน หลังเกิดการแพร่ระบาดของ covid-19 อีกครั้ง

พร้อมสั่งการให้กำลังพล ออกลาดตระเวน เพิ่มความถี่และเพิ่มกำลังทหารในการลาดตระเวนตลอด 24 ชม.

พร้อม จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทาง ช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติ การติดตั้งเครื่องมือป้องกันการข้ามแดน ลวดหนาม กำแพง ติดตั้งไฟส่องสว่างด้วยโซล่าเซลล์ ในพื้นที่ล่อแหลมที่ใช้เป็นเส้นทางในการหลบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

และจะดำรงความต่อเนื่องในการเฝ้าตรวจและระวังป้องกัน COVID-19 ตามแนวทาง ศบค.อย่างเต็มที่

ผบ.หลอด กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน เหมือนพี่น้องบางระจัน ทุกคนจะได้ ฟากฟันอุปสรรคไปได้ด้วยดี ทุกคนต้องร่วมกันทุกฝ่าย ในการต่อสู้กับโควิดฯไม่ให้รุกล้ำเข้ามาบ้านเราได้

error: Content is protected !!