วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

“บิ๊กหนุ่ม” ขึ้น “พลเอก” หน้าห้อง “บิ๊กตู่” ที่กลาโหม จ่อคิวโต ขึ้น ปลัดกลาโหม

“บิ๊กหนุ่ม” ขึ้น “พลเอก”
หน้าห้อง “บิ๊กตู่” ที่กลาโหม
จ่อคิวโต ขึ้น ปลัดกลาโหม
ตท.20 มารวมอยู่กับ “บิ๊กณัฐ”
“บิ๊กโอ” นั่ง ผอ.สนผ.กลาโหม
“บิ๊กชู-บิ๊กตุ้ย” ขึ้นรองปลัดกลาโหม
“เสธ.โอ๊ต” ลาทบ. มาลุ้นโต กลาโหม

ที่กลาโหม ยังมี พลเอกณัฐ อินทรเจริญ (ตท.20) เป็นปลัดกลาโหม ต่อเป็นปีที่3 ปีสุดท้าย

โดยมี บิ๊กชู พลเอก ชูชาติ บัวขาว (ตท.20) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้องข้าม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเปิดการจัดโผ ที่กองทัพไทย ให้ลงตัว โดยให้ บิ๊กเบิร์ด พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ (ตท.20)รองเสธ.ทหาร ขึ้นเป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด แทน

บิ๊กตุ้ย พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์(ตท.20) เจ้ากรมเสมียนตรา ขึ้นเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

บิ๊กโอ พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ (ตท.20) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ขึ้นพลเอก เป็น ผู้อำนวยการสานักนโยบายและแผนกลาโหม

บิ๊กป้อง พลเอก นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน (ตท.19) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป ครองอัตรา พลเอกพิเศษ

บิ๊กหนุ่ม. พลโท สนิธชนก สังขจันทร์(ตท.24)ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ขึ้นพลเอก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกลาโหม ที่คาดว่า ในอนาคตจะขึ้นเป็นปลัดกลาโหม

พลโทวรวิช มลาสานต์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา ขึ้นเป็น พลเอก เจ้ากรมเสมียนตรา

เสธ.โอ๊ต พลตรี กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ (ตท.26) ผบ.มทบ.15 แยกวงแข่งขัน จาก ทบ. ข้ามมาเป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังทหาร กลาโหม คาดเปลี่ยนเส้นทางมาโตกลาโหม

error: Content is protected !!