ทัพภาค4 ช่วยเหลือประชาชน

18 ก.ย. 2020
175

“แม่ทัพภาค4” สั่ง เตรียมกำลังทหาร
-ยุทโธปกรณ์
22 ศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
7 จ.ใต้
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ชุมพร รับพายุ “โนอึล”

.
พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่4 ในฐานะโฆษกกองทัพภาค4 กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัย พายุโซนร้อน”โนอึล”ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในห้วงตั้งแต่18-20ก.ย.2563 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครอบคลุมพื้นที่44จังหวัดทั่วประเทศและส่งผลกระทบใน7จังหวัดของภาคใต้ นั้น พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหารได้ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้ง22ศูนย์ เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ คาดว่าจะได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความเร่งด่วนกับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงและปานกลางรวม7จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูลและชุมพร

โดยให้จัดชุดนายทหารติดต่อประสานงานกับอำเภอและจังหวัดที่ประสบภัยเพื่อบูรณาการวางแผนเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย

พร้อมๆกับให้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กองพลพัฒนาที่4ได้จัดเตรียมเครื่องมือหนักเข้าสนับสนุนเป็นส่วนรวมในพื้นที่จังหวัดสตูล กระบี่และตรัง

ปัจจุบันทุกหน่วยได้เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและจัดทำแผนฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายต่อไป

จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนหรือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้โดยตรงกับศูนย์ประสานงาน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4โทร075-383405ได้ตลอด24ชั่วโมง

error: Content is protected !!