วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2563

บิ็กตู่ แจง พรบ.ตำรวจฉบับใหม่

18 ก.ย. 2020
48

แจง “ร่างพ.ร.บ.ตำรวจ”ใหม่
ยับ “กตช.”รวมใน”ก.ตร.”
ให้”นายกฯ”คุม -เอาการเมืองออก-มีแต่ตำรวจ
กำหนด ยึดหลักอาวุโส 100-50-30% ในการแต่งตั้ง
ให้ ความสำคัญกับ โรงพัก-สถานีตำรวจ พร้อมคน-งบฯเป็นครั้งแรก
ไม่ยุบกองบัญชาการ
ตั้ง 2 กก.ชุด “กพค.”รับร้องเรียนการแต่งตั้ง-“กร.ตร.” รับร้องเรียนการทำงานของตำรวจ
แบ่งแยก 5 แท่ง โตแท่งใครแท่งมัน
แต่แท่ง”สอบสวน” ข้ามไปโตข้ามแท่งได้ แต่ต้องไปต่อแถวอาวุโส
ตั้งเป้าโอนย้ายตร. จราจร ป่าไม้ รถไฟ สิ่งแวดล้อม

จะ
เผย เป็นผลจากการศึกษาของคณะ”อ.วิชา มหาคุณ-พลเอกบุญสร้าง”
พอใจ หลายเรื่องไม่เคยมีมาก่อน

.
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงร่างพ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ ที่ครม.อนุมัติ เมื่ออังคารที่ผ่านมา
แต่มีการวิพากษ์วิจารณ์ และเข้าใจผิดในหลายประเด็น

อ.วิษณุ ชี้แจง การยุบกองบัญชาการ? ว่า กองบัญชาการทุกอย่าง มีครบ ไม่ได้ยุบอะไร เพียงแต่ไปเพิ่มความสำคัญในส่วนของสถานีตำรวจจากที่พ.ร.บ.เดิม ไม่เคยมี การระบุถึงสถานีตำรวจ

แต่ร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่กำหนดให้มีบทบาทหน้าที่และงบประมาณ รวมถึงบุคลากรอย่างเพียงพอ เพราะใกล้ชิดประชาชน อีกทั้งยังมีโอกาสให้เจริญเติบโต

ส่วนกรณีที่มีการเสนอให้แยกการสอบสวน ออกจากตำรวจนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า จากการศึกษาของกรรมการชุดต่างๆเห็นว่าวิธีเช่นนั้นไม่มีประโยชน์ เพราะต่อให้แยกไปสุดท้ายตำรวจก็ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาสอบสวนอยู่ดี

ดังนั้นเราจึงใช้วิธีคล้ายๆกับข้อเสนอดังกล่าว คือให้การสอบสวนอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) ให้เป็น 1 แท่งในจำนวน 5 แท่ง ประกอบด้วย แท่ง ป้องกันและปราบปราม แท่งอำนวยการ แท่งบริหาร และแท่งวิชาชีพเฉพาะ โดยไม่ห้ามข้ามกันไปมาระหว่างแท่ง แต่มีเงื่อนไข เช่น ไปแล้วต้องต่อแถวอาวุโส

การปฏิรูปครั้งนี้ ยังให้มีกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจ (กพค.) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ใครที่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ส่งเรื่องมาที่ กพค.ตรวจสอบ และถ้าพบว่าไม่เป็นธรรมจริง ก็สามารถส่งเรื่องต่อไปยังศาลปกครองได้ แทนวิธีการเดิมที่ให้ส่งเรื่องไปยังศาลปกครองทางเดียว ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น

รวมถึงอยากให้มีคณะกรรมการระดับชาติ คือ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับตำรวจ(กร.ตร.) ที่จะรับเรื่องจากประชาชนที่รู้สึกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เป็นธรรม เช่น ล้มคดีขาดอายุความ สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ซึ่งสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมาทำหน้าที่ อาทิ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง เป็นต้น โดยมีจเรตำรวจเป็นฝ่ายเลขาฯ

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงกรณีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (กตร.) กับคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)ที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกันแล้วมีการเมืองเข้ามาแทรก จึงปรับปรุงให้เหลือเพียง กตร.

แล้วเอาการเมืองออกให้หมดเหลือเพียงนายกฯคนเดียว รวมถึงปฏิรูปการแต่งตั้งโยกย้ายจากเดิมที่หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายอยู่นอกกฎหมายทำให้เปลี่ยนได้ทุกปี

ซึ่งครั้งนี้เรานำมาไว้ในร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เช่น ระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นไป ให้ยึดอาวุโส 100 เปอร์เซ็นต์

ระดับผู้บัญชาการลงมาถึงผู้บังคับการอาวุโส 50 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่านั้นลงมาอาวุโส 33 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตำรวจไม่ควรต้องเสียกำลังไปดำเนินการ โดยจะให้โอนกลับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจสิ่งแวดล้อม และตำรวจจราจร

โดยจะให้ตำรวจจราจรโอนกลับไปอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลนครภายใน 5 ปี ตำรวจป่าไม้ให้ไปภายใน 1 ปี และตำรวจสิ่งแวดล้อมให้โอนภายใน 2 ปี

รวมถึงสนับสนุนให้มีตำรวจไม่มียศมากขึ้นและต้องเสร็จภายใน 1 ปี เช่น ตำรวจที่เป็นหมอ โดยจะให้ค่าตอบแทน แทนการให้ยศ เพราะเมื่อมียศจะผูกกับตำแหน่ง เช่น หมอที่เป็นพ.ต.ท.จะเป็นพ.ต.อ.ไม่ได้ถ้าตำแหน่งไม่ว่าง ถ้าไม่มียศจะเติบโตได้โดยไม่ติดอะไร ซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อเข้าสภาก็สามารถปรับปรุงได้

ร่างพ.ร.บ.ตำรวจเป็นเรื่องขององค์กร แต่ยังมีเรื่องใหญ่ คือ การสอบสวน ซึ่งจะมีร่างพ.ร.บ.ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง แต่ยังรอไว้ให้ตกผลึกก่อน ยิ่งมีคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ขึ้นมาก็ให้ชุดของนายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ทบทวนอีกครั้ง และเหตุผลหนึ่งที่ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไปไม่ได้ เพราะยังมีความเห็นแย้งจากตำรวจ อัยการ และศาล ซึ่งมีเหตุผล เช่น เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทยมีทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทำไมพ.ร.บ.สอบสวนจึงกำหนดไว้เพียงตำรวจ แต่หน่วยงานอื่นไม่ต้องทำตามร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย

รวมถึงยังมีวิธีการสอบสวนต่างๆที่ปัจจุบันถือว่าดี แต่ตำรวจขอให้ช่วยพูดถึงเรื่องงบประมาณด้วย และอีกเหตุผลหนึ่งเมื่อโครงสร้างยังไม่ยุติ พ.ร.บ.ตำรวจที่ถือเป็นฝาแฝดก็ต้องรอให้เรื่องโครงสร้างยุติก่อน

error: Content is protected !!