“บิ๊กแก้ว” ออกงาน!!

17 ก.ย. 2020
284

 

“บิ๊กแก้ว” พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และว่าที่ ผบ.ทหารสูงสุด ปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

โดยมี พลเอกปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสธ.ทหาร พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. และพลเรือโท ไกรสี เกษร ผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธี

error: Content is protected !!