ผ่านไป 2 สัปดาห์ เป๊ะ! ได้ขนาดนึ้

17 ก.ย. 2020
114

 

“ผบ.พล.ร.9” ต้อนรับ
ทหารใหม่ กว่าพันนาย
เข้าค่ายสุรสีห์
ฝึกหลักสูตรทหารใหม่
เปลี่ยนจาก พลเรือน เป็นทหาร

“ผบ.หลอด” พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ทำพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ ผลัด1/ 2563 จำนวน 1,350 นาย

โดยกองทัพภาคที่ 1 ได้เรียกเกณฑ์ทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร เข้ารับราชการรายงานตัวเป็นทหารกองประจำการ สังกัด กองพลทหารราบที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 4 กันยายน 2563

ที่ ลานหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

พลตรี ฐกัด กล่าวว่า กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เป็นกองพลที่มีชื่อเสียงและเกียรติประวัติมาอย่างยาวนาน ทั้งการฝึก และ การรบ เคยปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิสงครามเวียดนามจนเป็นที่กล่าวขานในนาม “กองพลเสือดำ” ปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในหลายพื้นที่ จัดกำลังป้องกันชายแดนด้านตะวันตก จำนวน 4 จังหวัด ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 846 กิโลเมตร ตั้งแต่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่มีต่อ กองพลทหารราบที่ 9 โดยการเข้ามาเป็นทหารนั้น ต้องฝึก ต้องหัด เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งความรู้ ร่างกาย และจิตใจ ให้มีความพร้อมเพื่อสามารถปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างเต็มขีดความสามารถ

การเป็นทหารถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่จะได้รับใช้ชาติและประชาชน อีกทั้งได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ ระเบียบวินัย เป็นโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ และการศึกษา รวมถึงทหารใหม่ทุกนายเป็นกำลังหลักในการเสริมสร้าง “กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์” ให้เป็นกองพลที่พร้อมรบที่สุดในกองทัพบก

รวมทั้งตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการเป็นทหารในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป

error: Content is protected !!