วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

ทีมแพทย์หัวใจ รพ.อานันทมหิดล คว้ารางวัล “เลิศรัฐ”

16 ก.ย. 2020
540

ทีมแพทย์หัวใจ
รพ.อานันทมหิดล
คว้ารางวัล “เลิศรัฐ”
อำนวยความสะดวก
พี่น้องประชาชน
ไม่ต้องเข้ากทม.

ให้หมอหัวใจ ดูแลหัวใจคุณ”❤️

รพ.อานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก รับรางวัล “เลิศรัฐ” สาขาพัฒนาบริการ จาก นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ในโครงการพัฒนาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ และโรคทรวงอก เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย พื้นที่ภาคกลางตอนบน ส่งผลให้ ขยายบริการทางการแพทย์สู่ชนบทเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยจะมีศูนย์กลางการดูแลรักษาที่ จ.ลพบุรี

error: Content is protected !!