วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“บิ๊กกบ” เยี่ยม รพ.ทหารอากาศ แห่งใหม่ “บิ๊กจ้อ” สปิริต ร่วมพิธี แม้ พลาดเก้าอี้ ผบ.ทอ.

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์”

ที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ การวิจัย และพัฒนาด้านการศึกษา และฝึกอบรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามขอบเขตภายในภารกิจ และขีดความสามารถของกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศ

โดย บิ๊กจ้อ และพลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามเป็นพยาน ด้วย แม้จะพลาดเก้าอี้ ผบ.ทอ. และ มีข่าวว่า จะถูกขยับไปเป็นรองปลัดกลาโหม

 

error: Content is protected !!