วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“บิ๊กตู่” ส่งยิ้ม!! ไม่ตอบ โผทหารจะประกาศหรือยัง

16 ก.ย. 2020
549

“บิ๊กตู่” ส่งยิ้ม!!

ไม่ตอบ โผทหารจะประกาศหรือยัง
ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ไป
ขณะที่ ทำเนียบฯมีการเตรียมพร้อม
รอ ประกาศ โผทหาร กว่า 780 นาย
ในราชกิจจานุเบกษา
พบ มีการแชร์ โผ และไฟล์เสียง ที่ทีวี.ช่องหนึ่ง เตรียมประกาศ ออกมาก่อน
แต่ยังไม่ใช่ อย่างเป็นทางการ!!

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม. ยิ้มแป้น แทนคำตอบ เมื่อถูกถามว่า โผทหารจะประกาศหรือยัง

แต่ไม่ตอบ เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ไป

ทั้งนึ้ ทีวี.ช่องหนึ่ง ได้เตรียมข้อมูล รายชื่อ ในการอ่านคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร เฉพาะตำแหน่งสำคัญ ไว้แล้ว และมีการแชร์กันอย่างแพร่หลาย พร้อมไฟล์เสียง ที่เตรียมไว้
จนทำให้เข้าใจผิดว่า มีการโปรดเกล้าฯ แล้ว

ส่วนทำเนียบฯ มีการstand by รอเป็นวันที่2 แต่ยังไม่มีการยืนยันออกมา

แต่จากการตรวจสอบ เป็นตำแหน่งสำคัญ ตามที้มีการเตรียมการไว้นี้ ถูกต้องตามโผที่เสนอไป แต่ยังไม่ใช่ทางการ

โดยที่กลาโหม ที่ยังคงมีพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ เป็นปลัดกลาโหม ต่อไปเป็นปีที่ 3 และปีสุดท้ายก่อนเกษียณ

คาดว่า ….. บิ๊กชู พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผบ.สส. เพิ่อน ตท.20 ข้ามมาเป็น รองปลัดกลาโหม ในปีสุดท้าย ก่อนเกษียณ

บิ๊กจ้อ พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผช.ผบ.ทอ. (ตท.20) ที่พลาดเก้าอี้ ผบ.ทอ. ถูกเตะข้ามมาเป็น รองปลัดกลาโหม ในปีสุดท้ายก่อนเกษียณ

พลเอก ชัยพฤกษ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก สมควร ทองนาค เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม พลโท วรวิช มลาสานต์ เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา. พลโท สราวุธ รัชตะนาวิน เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย
.พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด. พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผบ.ทร.เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสธ.ทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสธ.ทอ. เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสธ.ทหาร เป็น เสนาธิการทหาร พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา.พลโท ธิติชัย เทียนทอง เจ้ากรทยุทธการทหาร เป็น รองเสนาธิการทหาร.พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค3 เป็น รองเสนาธิการทหาร พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสธ.ทอ.เป็น รองเสนาธิการทหาร

กองทัพบก

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก พลโท ธรรมนูญ วิถี เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโท วรเกียรติ รัตนานนท์ เป็น เสนาธิการทหารบก

พลโท เจริญชัย หินเธาว์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 1 .พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เป็น แม่ทัพภาค2 .พลตรี อภิเชษฐ์ ชื่อสัตย์ เป็น แม่ทัพภาคที่3 พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 4

กองทัพเรือ
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผช.ผบ.ทร. เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสธ.ทร.เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือโท ทรงวุฒิ บุญอินทร์ เจ้ากรมกำลังพล ทร. เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  พลเรือโท ธีรกุล กาญจนะ ปลัดบัญชี ทร.เป็น เสนาธิการทหารเรือ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.ทัพเรือภาค1เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทอ. เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ .พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทอ. เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ.พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนารางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสธ. เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ.พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผบ.รร.นายเริออากาศฯ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา รองเสธ.ทอ. เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

error: Content is protected !!