วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

เปิดบ้านใหม่ กรม ร.112 ในค่าย พนัสบดีศรีอุทัย เป็น กรม Stryker กรมแรกของทบ. กองพล ที่ “บิ๊กแดง” ร่วมสร้างมากับมือ

15 ก.ย. 2020
40

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. มาเยือน ตั้งหน่วยแห่งใหม่ ของ กรมทหารราบที่ 112 และทำพิธีเปิดป้ายหน่วย กรมทหารราบที่ 112 ที่ ค่าย พนัสบดีศรีอุทัย ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี ที่เป็นที่ตั้งของ บชร.1 ด้วย

โดยย้ายมาจาก ค่าย สมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ที่ ฉะเชิงเทรา เพราะมีพื้นทีมากกว่า และสร้างโรงเก็บรถเกราะ และสถานที่ฝึก พร้อมกว่า

และเป็นการเปิดค่าย ก่อนที่จะเกษียณราชการ 30 กย.นี้

ทั้งนี้ พลเอกอภิรัชต์ มีส่วนสำคัญในการสร้าง พล.ร.11 ทาตั้งแต่ เป็นแม่ทัพภาค1 ในการผลักดัน ให้ พล.ร.11 ขยับจาก กองพลสนับสนุนการรบ มาเป็น กองพล รบ ทดแทน พล.1 รอ. กองทัพภาค1 ที่มีการปรับโอนหน่วยใหม่

และบรรจุโครงสร้างอัตรากำลัง และยุทโธปกรณ์ใหม่ ให้เป๋น กองพบทหารราบเบายานเกราะ และเป็น กองพล Stryker ในทุกวันนี้

โดยมีรถเกราะ Stryker ที่ซื้อผ่านโครงการ ความช่วยเหลือทางการทหาร FMS กับ ทบ.สหรัฐฯ เพราะความสัมพันธ์อันดี ที่จะซื้อในราคาถูก และให้เพิ่มเติม

พลเอก อภิรัชต์ เคยเป็น ผบ.พล.ร. 11 และเมื่อ 1 ตุลาคม 2555 เป็นหน่วยแรก หลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นพลตรี

และกล่าวอำลากำลังพลทุกนา ขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ช่วยกันพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ทำให้กองพลทหารราบที่ 11 เป็นที่ยอมรับของกองทัพบก และเป็นกำลังหลักของกองทัพภาค 1 และเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมาก

error: Content is protected !!