วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ของที่ระลึก จากใจ ทหาร “ กองพล Stryker” ณ Home of Strykers

15 ก.ย. 2020
32


ในฐานะที่ “บิ๊กแดง”เป็นเสมือน ผู้ให้กำเนิด กรม Stryker ใน พล.ร.11
สร้างกองพล สร้างกรม Stryker นี้ มาตั้งแต่ เป็น ผบ.พล.ร.11 จนเป็น แม่ทัพภาค1 และผบทบ.. ผลักดัน จนกองพลนี้ เติบโตรวดเร็ว ตามแผน ทบ.

ในโอกาสที่ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ฉะเชิงเทรา
ในโอกาสที่จะเกษียณราชการ

ผบ.ปู พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 จึงมอบ รถบังคับวิทยุ ที่สั่งทำขึ้นเอง เป็นรถStrykerจำลอง ให้ พลเอก อภิรัชต์

ทั้งนี้ ถือว่า พลเอกอภิรัชต์ มีส่วนสำคัญในการสร้าง พล.ร.11 ทาตั้งแต่ เป็นแม่ทัพภาค1 ในการผลักดัน ให้ พล.ร.11 ขยับจาก กองพลสนับสนุนการรบ มาเป็น กองพล รบ ทดแทน พล.1 รอ. กองทัพภาค1 ที่มีการปรับโอนหน่วยใหม่

และบรรจุโครงสร้างอัตรากำลัง และยุทโธปกรณ์ใหม่ ให้เป๋น กองพบทหารราบเบายานเกราะ และเป็น กองพล Stryker ในทุกวันนี้

โดยมีรถเกราะ Stryker ที่ซื้อผ่านโครงการ ความช่วยเหลือทางการทหาร FMS กับ ทบ.สหรัฐฯ เพราะความสัมพันธ์อันดี ที่จะซื้อในราคาถูก และให้เพิ่มเติม

พลเอก อภิรัชต์ เคยเป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 11 และเมื่อ 1 ตุลาคม 2555 เป็นหน่วยแรก หลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นพลตรี

โดยได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ช่วยกันพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ทำให้กองพลทหารราบที่ 11 เป็นที่ยอมรับของกองทัพบก และเป็นกำลังหลักของกองทัพภาคที่ 1 และเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมาก

:พล.ร.11
Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!