วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

กองร้อย “ราชาแห่งสนามรบ”

15 ก.ย. 2020
589

ทหารใต้ ฝึก “กองร้อยปืนใหญ่สนาม”
พร้อม รองรับสถานการณ์ และภารกิจของหน่วยในอนาคต

.
“ผบ.ต้น” พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 เปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม 2563 ที่ ค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมเน้นย้ำการฝึกต้องพัฒนาการฝึกให้สมจริงสอดคล้องกับการปฏิบัติทางยุทธวิธี อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการฝึกเป็นบุคคล และการฝึกเป็นหน่วย เพื่อรองรับสถานการณ์ และภารกิจของหน่วยในอนาคต

error: Content is protected !!