วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

จาก สธ. สู่ ทำเนียบรัฐบาล

15 ก.ย. 2020
73

ครม.อนุมัติตั้ง
“หมอบุ๋ม” ผช.โฆษก ศบค.
เป็นข้าราชการการเมือง
ประจำสำนักนายกฯ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

error: Content is protected !!