ครม.อนุมัติ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ นั่ง เลขาฯสมช.

15 ก.ย. 2020
694

ในที่สุด
“บิ๊กตู่” ก็เอาตัว”บิ๊กเล็ก”
มาอยู่ด้วย ที่ทำเนียบรัฐบาล
เป็นการถาวร 1 ปี
ครม.อนุมัติ นั่ง เลขาฯสมช.
ก่อน เกษียณราชการ

.
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก สังกัด กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้พลเอกณัฐพล เป็นนายทหารที่ทำงานใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ มาเป็นเวลานานตั้งแต่อยู่กองทัพบกมจนยุคคสช. และมายุค โควิดฯ พลเอกประยุทธ์ ก็ดึงตัวมาช่วยงาน ศบค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนให้ขยับมาเป็นเลขา สมช. โดยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 20 ของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบทบ. ที่กำลังจะเกษียณด้วย

error: Content is protected !!