วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

“เอกชัย” บุกข้างทำเนียบฯ ร้อง”บิ๊กตู่” เพิกถอน “สนามหลวง” จาก โบราณสถาน เป็นสวนสาธารณะ

15 ก.ย. 2020
12

นายเอกชัย หงส์กังวาน มาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111

เพื่อยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ขอให้เปลี่ยนสนามหลวงเป็นสวนสาธารณะ

พร้อมระบุว่า ช่วงปีพ.ศ 2516-2519 นักศึกษา-ประชาชน จัดการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในสนามหลวงหลายครั้ง เนื่องจากพื้นที่นี้อยู่ใจกลางเมืองพื้นที่กว้าง ส่งผลให้สนามหลวงกลายเป็นสัญลักษณ์การเมือง

ภายหลังจากเหตุการณ์ในปี 2519 กรมศิลปากร ใช้อำนาจตามพรบโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. 2504 ขึ้นทะเบียนสนามหลวงเป็น ” โบราณสถาน ”

แม้สนามหลวงจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 แต่ถ้ารัฐบาลยังคงอนุญาตให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะโดยประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬาว่าว , การจัดตลาดนัดขายสินค้า และการพักผ่อนหย่อนใจ

นอกจากนี้สนามหลวงยังคงถูกใช้เป็นพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง

หลังเหตุการณ์การสลายชุมนุมทางการเมืองในปีพ.ศ 2552 – 2553 กรุงเทพฯ ออกระเบียบการใช้สนามหลวง ด้วยเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่น ห้ามจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองและห้ามจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ระเบียบนี้ยังกำหนดเงื่อนไขในการใช้สนามหลวงที่ยุ่งยากเกินความจำเป็นเช่นการวางหลักประกันจำนวน 5,000,000 ถึง 1,000,000 บาทส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์เดิมตั้งแต่ปีพ.ศ 2555

อย่างไรก็ตาม พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติ มาตรา 4 นิยามให้ ” โบราณสถานหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดีทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย ”

สนามหลวงเป็นพื้นที่โล่งกว้างที่ไม่มีศิลปะวัตถุหรือโบราณวัตถุอันเข้านิยามของพระราชบัญญัตินี้อีกทั้งพื้นที่นี้ยังเป็นที่สาธารณประโยชน์มาอย่างยาวนาน

การสงวนสนามหลวงให้ใช้เฉพาะงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา หรือการให้เอกชนเช่า จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

จึงขอให้รัฐบาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและยกเลิกระเบียบที่ไม่จำเป็นในการดูแลสนามหลวงโดยเปลี่ยนพื้นที่นี้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน

โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือ เพื่อนำเรียน นายกฯ

error: Content is protected !!