วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

อวยพร วันเกิดให้เพื่อน แบบทหารๆ

อวยพร วันเกิดให้เพื่อน
แบบทหารๆ
ไม่มีเค้ก มีแต่ แรงกาย ให้เพื่อนนะ

..ทหารร่ม กล้าตาย เอี้ยะ!!!!

error: Content is protected !!