ทหารไทย ท่าดึงข้อ ยกตัว รัวๆ แบบ ทหารมะกัน Leg Tuck

14 ก.ย. 2020
352

ทหาร ทำท่า ดึงข้อ ยกเข่า แตะศอก Leg Tuck ปฏิบัติภายใน 2 นาที ในการแข่งขันทดสอบสมรรถนะร่างกายความพร้อมของหน่วยพร้อมรบACFT ตาทฝมไอเดีย บิ๊กแดง ผบทบ. ที่เป็นท่าของ ทบ.สหรัฐฯ ที่บิ๊กแดง ให้ หน่วยกำลังรบ ใช้มาตรฐานทบ.สหรัฐฯ

error: Content is protected !!