วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563

Sprint, Drag, Carry

14 ก.ย. 2020
35

 

ไม่ใช่ การซุ่มโป่ง รอขย้ำเหยื่อ
แต่เป็น ท่าเตรียมพร้อม
ก่อนทำการทดสอบ
ท่า วิ่งไป-กลับ พร้อม ลาก และยกสิ่งของ
Sprint, Drag, Carry

1ใน6 ท่า 6 สถานี การทดสอบร่างกาย เพิ่อความพร้อมรบ ACFT ที่ ทบ.จัดการแข่งขัน ครั้งแรก ตาม ไอเดีย บิ๊กแดง

error: Content is protected !!