วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

นักบิน Gripen บินครบ 1,000ชั่วโมงบิน คนแรกของกองทัพอากาศ

“บิ๊กนัต”
ยินดี นักบินGripen
บินครบ 1,000ชั่วโมงบิน
คนแรกของกองทัพอากาศ
และ นักบินพร้อมรบ

.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ แสดงความยินดีกับนักบินผู้ทำการบินครบ 1,000 ชั่วโมงบิน กับเครื่องบินขับไล่ Gripen และนักบินผู้สำเร็จหลักสูตรนักบินพร้อมรบ ที่ ลานจอดอากาศยานทหาร กองบิน7 สุราษฎร์ธานี

นักบินผู้ทำการบินครบ 1,000 ชั่วโมงบิน กับเครื่องบินขับไล่Gripen คนแรกของกองทัพอากาศ ได้แก่ นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี “รองผู้บังคับการกองบิน 7

และนักบินผู้สำเร็จหลักสูตรนักบินพร้อมรบ กับเครื่องบินขับไล่Gripen ได้แก่ เรืออากาศโท วิสรัตน์ โพศาราช

โดยมี นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และ นายวิสุทธิ์ นาคภู่ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน 7

พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน 7 เสนาธิการกองบิน 7 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 7 และข้าราชการ ฝูงบิน 701 ร่วมพิธีฯ

error: Content is protected !!