วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563

ไหว้สวย มาก ลูก!!!!

“ปลัดฯณัฐ”ชื่นชม เด็กๆ ไหว้สวย
มอบทุนเรียนดี
ให้น้องๆ นักเรียน” ร.ร. กลาโหมอุทิศ”
สร้างโอกาสทางการศึกษา
เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

.
“ลุงณัฐ” พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม และ “ป้าเปิ้ล” รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบทุนการศึกษา ปี 2563 จำนวน 50 ทุน

พร้อม เงินสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และสนับสนุนอาหารกลางวัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จ.นนทบุรี

โดยนักเรียนที่ได้รับทุนจะเป็นน้องๆ ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บุตรข้าราชการทหาร

และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำคุณความดี อันเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน

พร้อมมอบโล่เกียรติยศให้กับคณะครู และบุคคลที่อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนกลาโหมอุทิศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

error: Content is protected !!