วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ทหารกวาดรางวัล

สำนักปลัดกลาโหม
บก.ทัพไทย
ทบ.-ทอ.
รับรางวัล”องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” จาก นายกฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมี พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกชาโหม พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์. เสธ.ทบ. เป็นตัวแทนรับรางวัล

error: Content is protected !!