วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

“ผบ.กกล.สุรสีห์” ประชุมร่วมทุกฝ่าย สกัดกั้นต่างด้าว ลอบเข้าไทย

12 ก.ย. 2020
380

“ผบ.กกล.สุรสีห์”
ประชุมร่วมทุกฝ่าย
สกัดกั้นต่างด้าว ลอบเข้าไทย
ด้านชายแดนตะวันตก
สวนผึ้ง-บ้านคา ราชบุรี
สกัด เชื้อโควิดฯ จาก เมียนมา

.
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9 / ผบ.กกล.สุรสีห์ ลงพื้นที่ในการประชุมหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในการประสานงานความร่วมมือเน้นย้ำในการป้องกันสกัดกั้นการเข้ามาโดยผิดกฎหมายเด็ดขาด

ตามที่ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 สั่งการให้กองกำลังสุรีห์ และหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กวดขันเข้มงวดไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ 18 ช่องทางชายแดนภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเด็ดขาด

โดยมี พ.อ. วินิจ สว่างเนตร ผบ.ร.29 / ผบ.ฉก. ทัพพระยาเสือ พ.อ.เพรียว เลี้ยงชีพชอบ รองผบ.ฉก. ทัพพระยาเสือ และ พ.อ. รณวรรณ พจน์สถิตย์ เสธ.กกล.สุรสีห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี / ตรวจคนเข้าเมืองราชบุรี/ ศุลกากรแม่กลอง จัดหางานจังหวัดราชบุรี / สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา สาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง สาธารณสุขบ้านคา สถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง สถานีตำรวจภูธรบ้านคา และ จ่าจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุม

error: Content is protected !!