วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

กองพลใต้ แข่งขัน คัดทีม”กองทหารเกียรติยศ”

12 ก.ย. 2020
764

กองพลใต้ แข่งขัน คัดทีม”กองทหารเกียรติยศ”
ส่งแข่งระดับ กองทัพภาค4 และระดับ ทบ.และ ระดับกองทัพไทย

“ผบ.ต้น” พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ 2563 กองพลทหารราบที่ 5 เพื่อคัดเลือกหน่วยเข้าแข่งขันในระดับ กองทัพภาค 4 และ ทบ.

ที่ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เป็นการแข่งขัน ของหน่วยที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับกรม เป็นตัวแทนเข้ามาแข่งขันในระดับกองพล

และหน่วยที่ได้รับการคัดเลือกที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 จะเป็นตัวแทนของกองพลทหารราบที่ 5 ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่ 4 ทำการคัดเลือกเพื่อไปสู่ระดับกองทัพบก และกองทัพไทย อันจะสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ มาสู่กองพลทหารราบที่ 5

error: Content is protected !!