“บิ๊กตู่” ลั่น ผมไม่ได้ต้องการอำนาจ

11 ก.ย. 2020
169

“บิ๊กตู่” ลั่น ผมไม่ได้ต้องการอำนาจ
หรือผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
ผมต้องการอำนาจ
เพื่อบริหารทำงานให้ประชาชน

.
“ผมไม่ได้มีอะไรกับใครทั้งสิ้น
ไม่ได้ต้องการรักษาตำแหน่ง
ไม่ได้ต้องการอำนาจ
หรือผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
ผมต้องการอำนาจเพื่อบริหารทำงานให้ประชาชน
จึงต้องมีกฎหมายตัวนี้
และผมต้องเป็นคนรับผิดชอบอยู่ดี
ผมทำอะไรผิด ไม่ได้”

รัฐบาลต้องดูแลคนทุกกลุ่ม
ถึงต้องเป็นรัฐบาล
ถ้าไม่มีรัฐบาล
แล้วเอาคนเก่งสักคนมาบริหาร
แต่ผมบริหาร ด้วยระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
มันไม่ดี ก็แก้ไขก็เปลี่ยนแปลง
แต่ทั้งหมดต้องใช้กฎหมาย
ใช้กระบวนการของรัฐสภา
นั่นคือระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” พลเอกประยุทธ์ กล่าวที่ ชุมชนคลองบางซื่อ

error: Content is protected !!