กลอน ส่งท้าย ผลงาน “บิ๊กแดง”

11 ก.ย. 2020
187

กลอน ส่งท้าย
ผลงาน “บิ๊กแดง”
วง ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทบ.
“แม้วายชนม์ สละได้ ให้แผ่นดิน”…

.
“…2 ปีร่วม ปฏิรูป กองทัพบก
เหล่านักรบ ป้องปก แดนสยาม
เหล่าช่วยรบ พร้อมสรรพ ต่อภัยคุกคาม ทั้งเชื้อโรค สงครามไซเบอร์ ไอที

ความมุ่งมั่น ใส่ใจในลูกน้อง
คือกิจต้อง ระลึกไว้ ในหน้าที่
ของผู้นำ ผบ.หน่วย ให้จงดี
ทบ.นี้ ขับเคลื่อนได้ เพราะทุกคน

เกือบ 3 แสน ทหารหาญ ทบ.ไทย ปกป้องชาติ อธิปไตย ทุกแห่งหน
พัฒนาชาติ พร้อมช่วยเหลือ ประชาชน แม้วายชนม์ สละได้ ให้แผ่นดิน…”

error: Content is protected !!