วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

ออกงาน คู่ มี ป้าย คู่ มี ป้าย อวย “ลุงป้อม-บิ๊กอายส์”

11 ก.ย. 2020
313

ลงพื้นที่นครสวรรค์

ลั่น ฟื้นบึงบอระเพ็ด
แหล่งน้ำ-แหล่งท่องเที่ยว
เร่งช่วยเหลือแรงงานท้องถิ่น
หลังโควิดฯ
ฝึกการควบคุมอากาศDrone

.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานจาก สทนช., กรมประมง ,กรมธนารักษ์ ,กรมชลประทาน ,กรมทรัพยากรน้ำ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ปัจจุบัน บึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่ประมาณ 1.3 แสนไร่ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณพัฒนา และฟื้นฟู ทั้งระบบ ได้แก่การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ การขุดลอกตะกอนดิน ขุดลอกทำวังปลา (Deep Pool) และขุดลอกคคลองดักตะกอน เป็นต้น

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน ให้บึงบอระเพ็ดกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวนครสวรรค์ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยเร็ว สามารถรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.นครสวรรค์ ได้ด้วย

และไปมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยให้ประชาชน/เกษตรกร ได้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ แรงงานเคลื่อนที่เพื่อประชาชน ในสังกัด แรงงาน ของ จ.นครสวรรค์ จากภาวะเศรษฐกิจและการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้ง การให้บริการด้านแรงงาน ,การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ,การจัดนิทรรศการอาชีพ

,แนะแนวการสมัครงานและการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ(Drone) เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงาน กลุ่มนอกระบบในภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ว่างงาน เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาบึงบอระเพ็ด การดำเนินโครงการ”ธนารักษ์ประชารัฐ” และการส่งเสริมภาคแรงงานท้องถิ่น

โดยพอใจผลงานซึ่งมีความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง

และขอบคุณประชาชนชาว จ.นครสวรรค์ที่มาให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น

พร้อมขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเกษตรกรอย่างเต็มที่ ทั่วถึง

error: Content is protected !!