วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” พอใจ “สายตรง ผบ.ทบ.”

11 ก.ย. 2020
241

สรุปผลงาน “สายตรง ผบ.ทบ.” 2,622 เรื่อง
“บิ๊กแดง” อึ้ง!!บางเรื่อง แทบไม่อยากจะเชื่อว่า เกิดขึ้นจริง

“บิ๊กแดง” พอใจ “สายตรง ผบ.ทบ.”
เผย บางเรื่อง แทบไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง
เรื่องที่ แม่ทัพ-ผบ.พล. ไม่มีทางรู้ ผบ.หน่วยทุกระดับจะต้องใส่ใจสวัสดิการ สิทธิ กำลังพลของลูกน้อง ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา
อย่าปล่อยปละละเลยเด็ดขาด
แนะผบ.หน่วย ลงไปคลุกคลีกับลูกน้อง พูดคุย รับฟัง นั่งกินข้าวกับลูกน้อง จะได้รับรู้อะไรดี ๆ
และเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ชี้ หน่วยจะดีไม่ดี อยู่ที่ผู้บังคับหน่วย
เผย คิดนอกกรอบได้ แต่ต้องไม่ผิดระเบียบ

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวในตอนท้ายของการประชุม ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทบ.

โดยฝากข้อคิดในการทำงาน ให้มีวินัย พอเพียง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

“หน่วยจะดีไม่ดี พิจารณาที่ผู้บังคับหน่วย คิดนอกกรอบได้ แต่ต้องไม่ผิดระเบียบ เมื่อสั่งอะไรตนเองต้องทำได้เช่นกัน”

การกำกับดูแล คือผลลัพธ์ของความสำเร็จ สิ่งที่หายากคือ โอกาส ตอนนี้ทุกท่านได้โอกาสเป็นผู้บังคับหน่วย ต้องหาวิธีลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ำ

โดยส่วนตัว ผบ.ทบ. เผยว่า มีท่านนายกฯ เป็นแบบอย่าง ตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งเป็น ผบ.ทบ. เวลาท่านไปไหนมาไหน ท่านจะพยายามลดภาระกำลังพลที่ต้องมารับมาส่ง การไปตรวจเยี่ยมแบบไม่เป็นทางการ จะทำให้เราเห็นปัญหา หลายๆเรื่อง เพียงแค่ขาดการเอาใจใส่ดูแล ธุระไม่ใช่

ดังนั้น หาก ผบ.หน่วย ลงไปคลุกคลีกับลูกน้องบ้าง พูดคุย รับฟัง นั่งกินข้าวกับลูกน้อง เราอาจจะได้รับรู้อะไรดี ๆ เป็นขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา

ที่สำคัญ เรายังได้รับทราบข้อมูลจากช่องทาง สายตรง ผบ.ทบ. ทั้งหมด 2,622 เรื่อง เป็นเรื่องต้องแก้ไข 322 เรือง เป็นเรื่องสวัสดิการกำลังพล 91 เรื่อง การเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน 101 เรื่อง การลงโทษ โดยไม่ได้รับความเป็นธรรม45 เรื่องและอื่นๆ 85เรื่อง 

เรื่องที่ต้องแก้ไขมากที่สุด อันดับ1 คือ การเลื่อนยศ ตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน
รองลงมาคือ สวัสดิการกำลังพล
และ อันดับสุดท้าย คือการถูกลงโทษโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม

หลายเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ สายตรง ผบ.ทบ.

บางเรื่อง แทบไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง เรื่องเหล่านี้ แม่ทัพ, ผบ.พล. ไม่มีทางทราบ ดังนั้น ผบ.หน่วย ทุกระดับจะต้องใส่ใจสวัสดิการ สิทธิ กำลังพลของลูกน้อง ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าปล่อยปละละเลยเด็ดขาด

แม้ว่าหลายกรณีอาจจะเกิดมาก่อนหน้าที่ท่านดำรงตำแหน่งแล้วก็ตาม

ผลลัพธ์ที่จะสะท้อนประสิทธิภาพผู้นำหน่วยได้มากที่สุด คือกำลังพลมีผู้นำที่พึ่งพาได้ เป็นแบบอย่างได้

หน่วยจะดีได้ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับหน่วย จึงอยากสะท้อนให้ ผบ.หน่วย ผู้บังคับบัญชาได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย “

error: Content is protected !!