“บิ๊กแดง” อำลา รร.เสธ.ทบ. ฝากดูแล ทบ. ดูแล กำลังพล

11 ก.ย. 2020
370

“บิ๊กแดง”
อำลา รร.เสธ.ทบ.
ฝากดูแล ทบ. ดูแล กำลังพล
แนะทหาร ปรับตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
ชี้ ยุค รอยต่อคนยุคเดิม -คนยุคใหม่
แนะ ปรับตัว ให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
ขอให้ “อดทน”

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา รร.เสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่98 รวม 196 นาย เป็นนายทหารจาก มิตรประเทศ 14 นาย จาก13 ประเทศ

บิ๊กแดง ระบุว่า นายทหารนักเรียน เสธ.ทบ. ถือเป็น ต้นน้ำของทบ. เมื่อจบการศึกษาออกไปปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ และ ผู้บังคับหน่วย ให้ดูแลสวัสดิการกำลังพล ส่งเสริมเสริมการศึกษา

ซึ่ง ผบ.ทบ. นั้น ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา กำลังพลต้นน้ำ ตั้งแต่พลทหาร นายสิบ เพื่อเป็นนายทหาร

สำหรับการจบ รร.เสธ.ทบ. เปรียบเสมือนการเกิดใหม่อีกครั้ง โดยเสธ. ในยุคสมัยนี้ เปรียบเทียบ รอยต่อระหว่างคนยุคเดิม และคนยุคใหม่ที่ก้าวขึ้นมา

ซึ่งปัจจุบัน จากความก้าวหน้าเทคโนโลยี กองทัพบก ได้มีการปรับตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

สุดท้าย ขอฝากคติพจน์ ที่พวกเราเห็นและเคยได้ยิน ไว้ให้อดทน ที่ว่า “ ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไม้ หอมยวล ชวนจิตไซร้ ไป่มี “

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!