อดทนไว้!!

11 ก.ย. 2020
688

“บิ๊กแดง”
พบปะ นักเรียน เสธ.ทบ. #98
ต้นน้ำทหารรุ่นใหม่
มอบรางวัล นักเรียน เสธ.ดีเด่น
จบการศึกษา
แนะนำนัองๆ “ให้อดทน“
ย้ำคำลูก จปร. “ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไม้ หอมยวล ชวนจิตไซร้ ไป่มี “
ชี้ จบ รร.เสธ.ทบ. เปรียบเสมือนการเกิดใหม่อีกครั้ง
ยุค รอยต่อคนยุคเดิม -คนยุคใหม่
ฝากดูแล ทบ. ดูแล กำลังพล
แนะทหาร ปรับตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
.

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา รร.เสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่98 รวม 196 นาย เป็นนายทหารจาก มิตรประเทศ 14 นาย จาก13 ประเทศ พร้อมมอบรางวัลการศึกษาดีเด่น ให้กับนายทหารนักเรียน

ด้าน การศึกษาดีเยี่ยม คือ พ.ต.อรรถพร ประชานุกูล

รางวัลการศึกษาดีเยี่ยมสำหรับมิตรประเทศ คือ พ.ต.เด็บยี้ อิราวัน จาก ทบ.อินโดนีเซีย

รางวัลการศึกษาดีเยี่ยม วิชา เสนาธิการ, วิชายุทธวิธี เเละ วิชาการปฏิบัติการพิเศษ คือ พ.ต.อรรถพร ประชานุกูล

รางวัลคะเเนนความประพฤติดีเยี่ยม คือ พ.ต.พชรเดช สุรัศวาธี

โดย บิ๊กแดง ระบุว่า นายทหารนักเรียน เสธ.ทบ. ถือเป็น ต้นนำของทบ. เมื่อจบการศึกษาออกไปปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ และ ผู้บังคับหน่วย ให้ดูแลสวัสดิการกำลังพล ส่งเสริมเสริมการศึกษา

ซึ่ง ผบ.ทบ. นั้น ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา กำลังพลต้นน้ำ ตั้งแต่พลทหาร นายสิบ เพื่อเป็นนายทหาร

สำหรับการจบ รร.เสธ.ทบ. เปรียบเสมือนการเกิดใหม่อีกครั้ง โดยเสธ. ในยุคสมัยนี้ เปรียบเทียบ รอยต่อระหว่างคนยุคเดิม และคนยุคใหม่ที่ก้าวขึ้นมา

ซึ่งปัจจุบัน จากความก้าวหน้าเทคโนโลยี กองทัพบก ได้มีการปรับตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

สุดท้ายขอฝากคติพจน์ ที่พวกเราเห็นและเคยได้ยิน ไว้ให้อดทน ที่ว่า “ ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไม้ หอมยวล ชวนจิตไซร้ ไป่มี “

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!