วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

พบปะน้องทหารใหม่ ผลัด1/63

10 ก.ย. 2020
101

 

“ผู้การกัง” พ.อ.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผบ.ร.112 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร.112 และ ผบ.นขต.ร.112 พบปะน้องๆ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ของกรมทหารราบที่ 112 และกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ (ร.112 พัน.1 และ ร.112 พัน.2) เพื่อแนะนำตัวของผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา ก่อนให้แนวทางการฝึกฯ โดยฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อเป็นการปรับสภาพจากบุคคลพลเรือน เป็น พลทหาร และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของทหารกองประจำการฯ โดยผู้ฝึก ครูนายสิบ หรือครูทหารใหม่ต้องนำมาพิจารณาเป็นลำดับแรก รวมถึงการแจ้งสิทธิ​ สวัสดิการที่พลทหารจะได้รับ และแนวทางการสมัครใจรับราชการต่อ เพื่อเป็นแนวทางในการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบต่อไป

error: Content is protected !!